بازپس‌گيری مهاب و مپنا از آستان قدس

«با حکم دادگاه، ۴۹درصد از سهام مهاب‌قدس و ۴۷درصد از سهام مپنا که یک سال پیش به آستان قدس رضوی واگذار شده بود دوباره به وزارت نیرو بازگشت و وزارت نیرو از سهام‌داران عمده این دو شرکت شد».

ادامه مطلب

view:57 منبع: آفتاب - 2 سال پیش