بازنشسته های تامین اجتماعی مازندران خواستار تغییر شرایط حاکم بر اقتصاد کشور شدند

مجمع عمومی عادی ( نوبت اول) کارگران بازنشسته تامین اجتماعی استان مازندران در محل استراحتگاه بندر انزلی کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیر تامین اجتماعی کشور با صدور قطعنامه ای به پایان رسید.

ادامه مطلب

view:28 منبع: ایلنا - 3 ماه پیش