بازسازی و تحویل منازل تخریب شده کوهبنان تا پایان شهریور97

وزیر کشور از تعهد دستگاه های مسئول برای بازسازی کامل منازل تخریب شده منطقه کوهبنان کرمان و تحویل آن به مردم تا پایان شهریورماه سال 97 خبر داد.

ادامه مطلب

view:35 منبع: آفتاب - 8 ماه پیش