بازدید وزیر کار و رفاه اجتماعی از درمانگاه تامین اجتماعی شهرستان راور

وزیر کار و رفاه اجتماعی به همراه نمایندگان مجلس از درمانگاه تامین اجتماعی شهرستان راور بازدید کردند.

ادامه مطلب

view:41 منبع: باشگاه خبرنگاران - 7 ماه پیش