بازدید وزیر کار و رفاه اجتماعی از درمانگاه تامین اجتماعی شهرستان راور

وزیر کار و رفاه اجتماعی به همراه نمایندگان مجلس از درمانگاه تامین اجتماعی شهرستان راور بازدید کردند.

ادامه مطلب

view:22 منبع: باشگاه خبرنگاران - 5 ماه پیش