بازدید نمایندگان آژانس از دانشگاه‌ها طبق تصمیم شورای عالی امنیت ملی بود

وزیر علوم درباره بازدید نمایندگان آژانس از دانشگاه‌ها توضیحاتی داد.

ادامه مطلب

view:22 منبع: باشگاه خبرنگاران - 3 ماه پیش