بازدید نمایندگان آژانس از دانشگاه‌ها طبق تصمیم شورای عالی امنیت ملی بود

وزیر علوم درباره بازدید نمایندگان آژانس از دانشگاه‌ها توضیحاتی داد.

ادامه مطلب

view:9 منبع: باشگاه خبرنگاران - 1 ماه پیش