بازدید معاونت مشارکتهای مردمی و اشتغال اردبیل از طرح های اشتغالزایی بهزیستی اردکان

معاون اشتغال سازمان بهزیستی استان اردبیل از چند طرح موفق اشتغالزایی بهزیستی اردکان بازدید کرد.

ادامه مطلب

view:60 منبع: باشگاه خبرنگاران - 10 ماه پیش