بازدید شورایاران و اعضای شورای اسلامی شهر مشهد از واحدهای کارآفرینی منطقه 22

شهردارآنلاین: با هدف آشنایی با فعالیت های کارآفرینی شورایاران، اعضای شورای اسلامی و دهیاران شهر مشهد از کارگاه ها و غرفه های کارآفرینی در نمایشگاه دست آفرین منطقه 22 واقع در بوستان جوانمردان بازدید کردند و درجریان روند تولیدات این واحدها قرارگرفتند.

ادامه مطلب

view:103 منبع: شهردار انلاین - 1 سال پیش