بازدید سرمایه گذاران چینی از پدیده شاندیز

سرمایه‌گذاران چینی در بازدید از پروژه پدیده شاندیز بر جذب گردشگران بین‌المللی و تاثیر آن در افزایش تمایل به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نیمه‌تمام تاکید کردند.

ادامه مطلب

view:59 منبع: باشگاه خبرنگاران - 10 ماه پیش