بازدید بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی از دانشگاه علم و صنعت صحت ندارد

رئیس دانشگاه علم و صنعت خبر بازدید بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی از این دانشگاه را تکذیب کرد.

ادامه مطلب

view:21 منبع: باشگاه خبرنگاران - 3 ماه پیش