بازدید افسران وزارت دفاع چین از نیروهای ویژه هوابرد ارتش (عکس)

هیأتی از افسران وزارت دفاع چین، چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷ با حضور در مرکز تیپ ۶۵ نیروهای ویژه هوابرد ارتش از نزدیک با توان عملیاتی این تیپ آشنا شدند.

ادامه مطلب

view:15 منبع: عصر ایران - 2 ماه پیش