بازديد مدير کل محيط زيست استان لرستان از بيمارستان دانشکده دامپزشکي دانشگاه لرستان

خبرگزاري آريا- مدير کل محيط زيست استان لرستان به همراه اعضاي کانون همياران طبيعت و اعضاي انجمن حاميان حيوانات لرستان در دانشکده دامپزشکي دانشگاه لرستان حضور يافته و سپس از بيمارستان تخصصي دانشکده بازديد بعمل آوردند

ادامه مطلب

view:166 منبع: آریا - 1 سال پیش