بازداشت یکی از فرماندهان طالبان در بامیان

باشگاه خبرنگاران

ادامه مطلب

view:18 منبع: خبرپو - 1 هفته پیش