بازداشت معلم آمریکایی به دلیل اعتراض به نابرابری حقوقی فیلم

یکی از معلمان لوئیزیانا که نسبت به نابرابری حقوقی میان معلمان و مدیر مدرسه اعتراض داشته، ناباورانه با حضور پلیس در نشست کارکنان مدرسه روبرو و به نحوی خشونت‌بار بازداشت می‌شود.

ادامه مطلب

view:54 منبع: ویستا - 9 ماه پیش