بازداشت دو عضو خانه تئاتر اصغر همت: سوءتفاهم پیش آمده

مدیرعامل خانه تئاتر درباره مشکلی که برای دو تن از اعضای خانه تئاتر پیش آمده است، گفت: سوءتفاهمی رخ داده که به زودی برطرف می‌شود.

ادامه مطلب

view:12 منبع: انتخاب - 3 هفته پیش