بازداشت بنده دروغی از سوی دشمنان است

رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: خبر دروغِ بازداشت من از سوی بدخواهان و دشمنانی همچون آمریکا و رژیم صهیونیستی برای تشویش اذهان عمومی است.

ادامه مطلب

view:28 منبع: باشگاه خبرنگاران - 4 ماه پیش