بازتاب جهانی رفع فیلتر تلگرام ایران!

تلگرام با 40 میلیون کاربر فعال در ایران مجددا هم روی اینترنت خانگی و هم موبایل در دسترس عموم قرار گرفت.

ادامه مطلب

view:69 منبع: پارس - 10 ماه پیش