بازتاب جهانی رفع فیلتر تلگرام ایران!

تلگرام با 40 میلیون کاربر فعال در ایران مجددا هم روی اینترنت خانگی و هم موبایل در دسترس عموم قرار گرفت.

ادامه مطلب

view:64 منبع: پارس - 8 ماه پیش