بازار سرمایه هنوز برای برخی ناشناخته مانده

وزیر دادگستری گفت: معرفی بازاری واحد و شفاف به نام بورس کالا که از اهمیت ویژه نیز برخوردار است، امری ضروری است که البته برای شناخت بیشتر آن باید کوشا باشیم، چرا که هنوز این بازار برای برخی از افراد و مسوولان ناشناخته است.

ادامه مطلب

view:59 منبع: جهان - 1 سال پیش