بازار آشفته موبایل ایران

«محمد» فروشنده‌ای در طبقه اول بازار موبایل ایران به پول نیوز می‌گوید بیش از 15 دستگاه گوشی آیفون‌اش برگشت خورده که در این میان 10 تای آن کارکرده بوده و امکان پیگیری منبع آن وجود ندارد.

ادامه مطلب

view:85 منبع: عصر ایران - 9 ماه پیش