بادامچیان چه کسی را تهدید می کند :عواقب رای مردم با خودشان است! هاشمی طبا،شوخیِ انتخابات بود روحانی وارد رقابت‌های غربی نشود

نایب رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه با تاکید بر اینکه روحانی باید رییس‌جمهور همه باشد،گفت: اولین کار دولت این است که رییس‌جمهور و وزرا و ارگان‌ها از سلیقه‌های مختلف باشند و برای ملت کار کنند تا بشود استراتژی همه با هم صورت گیرد. در غیر این صورت دولت یک طرفه می‌شود که نباید انتظار داشت، دیگران حرف و انتقادی به آن نداشته باشند.

ادامه مطلب

view:75 منبع: نامه نیوز - 1 سال پیش