این 11 مورد حیاتی را بعد از زلزله تهران حتماً به یاد بسپارید !

مواردی که باید به هنگام وقوع زمین لرزه رعایت کرد

ادامه مطلب

view:40 منبع: ویستا - 11 ماه پیش