این هم بابا نوئل انتحاری!

سایت کگل این کارتون را با عنوان «ترور در کریسمس» منتشر کرد.

ادامه مطلب

view:3 منبع: خبر انلاین - 3 هفته پیش