این موبایل ها پس از شکستن خود به خود ترمیم می شوند!

گوشی‌هایی هوشمند در آینده نزدیک با استفاه از فناوری جدید پلیمری تولید خواهد شد که در صورت شکسته شدن، مجددا به صورت خودبه خود ترمیم می‌شوند.

ادامه مطلب

view:99 منبع: جام نیوز - 1 سال پیش