این مرد هولناک ترین فیلم قتل زنی در وسط خیابان را رقم زد ‌جزییات

«نازی خیلی دوست داشتم ولی خودت کردی» این جمله‌ای است که پدرام ٢٧ساله بر بالین جسد همسرش می‌گوید. همسری که قرار بود پیش از مرگ در دادگاه طلاق از پدرام جدا شود ولی بر اثر یک اتفاق با ضربات شوهرش کشته شد. شاهدان حادثه تصاویر این جنایت را ضبط کردند.

ادامه مطلب

view:16 منبع: نیوزفا - 3 ماه پیش