این مرد به جای دونالد ترامپ کشته شد!

مرد جوانی که به جرم قتل عمد دستگیر شده اصرار دارد که دونالد ترامپ را به قتل رسانده و از کار خود احساس رضایت کامل دارد.

ادامه مطلب

view:106 منبع: شفاف نیوز - 1 سال پیش