این توله خرس باغبانی می کند فیلم

فیلم توله خرس قهوه ای که در بیرون آوردن سیب زمینی از دل خاک به صاحب باغبان خود کمک می کند هزاران بار در فضای مجازی کلیک خورد.

ادامه مطلب

view:179 منبع: تی نیوز - 1 سال پیش