این اعتراض و اعتصاب‌ها را جدی بگیریم

اعتراض و اعتصاب چند روز اخیر در بازار تهران از جمله موضوعاتی است که نمی‌توان و نباید به سادگی از کنار آن عبور کرد. تبلیغات رسمی همچون همیشه سعی دارد تا با برابر نشان دادن اعتراضات ناشی از نارضایتی با آشوب و اغتشاش دست خارجی را در وقایع این چنینی کشف کند و دولتی‌ها هم به جای تحرک و اصلاح ناکارآمدی که به آن مبتلا شدند یا با بی تفاوتی از کنار چنین اعتراضاتی عبور می‌کنند و یا از طرح و نقشه رقیبان سیاسی می‌گویند.

ادامه مطلب

view:19 منبع: بهار نیوز - 4 ماه پیش