اینکه آمریکا برجام را به توافقی یک طرفه به نفع خود تبدیل کند قابل قبول نیست عده ای در داخل به آمریکا چراغ سبز نشان ندهند خطر نفوذ تشدید شده است

رئیس قوه قضاییه گفت: نیروهای امنیتی، وزارت اطلاعات و سپاه باید توجه داشته باشند که چه کسانی از داخل به دشمن چراغ سبز نشان می دهند. کسانی که با دشمن همکاری میکنند برخی محاربند و برخی مفسد فی الارضند و باید اقدامات آنها به دقت مورد توجه قرار گیرد.

ادامه مطلب

view:56 منبع: فارس - 1 سال پیش