اینفوگرافیک میزان ارز دولتی مسافران

ارز مسافرتی برای یک بار سفر در سال به میزان 1000 یورو یا معادل آن به سایر ارزها به مسافران در مرزهای خروجی هوایی پرداخت می شود. میزان ارز مسافرتی پرداختی به مسافران هوایی به کشورهای هم مرز و کشورهای مشترک المنافع به غیر از عراق 500 یورو یا معادل آن به سایر ارزها می باشد. - منبع خبر: فارس دسته بندی خبر: اقتصادی

ادامه مطلب

view:27 منبع: قطره - 4 ماه پیش