اینفوگرافیک خبر خوب درباره آمار ازدواج

افزایش ازدواج و کاهش طلاق در سه ماهه نخست امسال درحالی اتفاق اقتاده که در مقاطع زمانی گذشته همواره آماز ازدواج رو به کاهش و آمار طلاق رو به افزایش بوده است.

ادامه مطلب

view:32 منبع: 598 - 3 ماه پیش