اینترنت ماهواره‌ای رایگان 6 ماه دیگر می‌آید

فناوری اطلاعات > اینترنت - به زودی مردم خاورمیانه به خصوص در افغانستان، عراق و بخش‌هایی از افریقا مجهز به اینترنت رایگان ماهواره‌ای می‌شوند.

ادامه مطلب

view:70 منبع: پارس - 8 ماه پیش