اینترنت اشیاء چیست؟

اصطلاح «اینترنت اشیاء» جهانی را توصیف کرد که در آن هر چیزی، از جمله اشیا بی جان، برای خود هویت دیجیتال داشته باشند و به کامپیوترها اجازه دهند آن‏ها را  مدیریت کنند.  

ادامه مطلب

view:47 منبع: بانکی - 11 ماه پیش