ایران و افغانستان تفاهم تجاری خوبی دارند ناامنی و عدم زیرساخت های لازم، مهمترین چالش های تجارت افغانستان است

ادامه مطلب

view:23 منبع: باشگاه خبرنگاران - 3 ماه پیش