ایران نظم جهانی تعریف شده از سوی امریکا را بر هم زد

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در نخستین گردهمایی سراسری جامعه طرح، برنامه و بودجه نیروهای مسلح تاکید کرد: ایران برنامه و عمل دنیای استکبار را در رسیدن به نظم جهانی منطبق با خواسته آنها ، برهم زده است.

ادامه مطلب

view:75 منبع: واحد مرکزی خبر - 10 ماه پیش