ایران می‌تواند نقش مهمی در به وجود آوردن صلح ایفا کند برای ایجاد صلح نیازمند گفتگو هستیم

رئیس کمیته دائمی کنفرانس احزاب آسیایی گفت: پس از پیروزی انقلاب با ایجاد احزاب ایران توانست نقش مهمی در بوجود آوردن صلح ایفا کند.

ادامه مطلب

view:59 منبع: باشگاه خبرنگاران - 10 ماه پیش