ایران میزبان اجلاس جهانی کوهنوردی در سال 2018

در ادامه مجمع اتحادیه جهانی میزبانی جمهوری اسلامی ایران جهت برگزاری اجلاس جهانی کوهنوردی در سال ۲۰۱۷ تایید شد.

ادامه مطلب

view:207 منبع: آفتاب - 1 سال پیش