ایران مقام دوم کشورهای عضو اکو در تجارت

جمهوری اسلامی ایران با حجم تجارت خارجی ۱۳۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار رتبه دوم تجارت خارجی در میان کشورهای عضو اکو را دارد.

ادامه مطلب

view:67 منبع: خبر انلاین - 2 سال پیش