ایران شریک سوم اقتصادی عراق است

قائم مقام وزیر و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: مسائل بانکی و ارزی مهمترین مشکل برای رسیدن ایران به رتبه اول شراکت اقتصادی با عراق است.

ادامه مطلب

view:40 منبع: باشگاه خبرنگاران - 8 ماه پیش