ایران در صورت هرگونه نقض عهد غرب در برجام به برنامه هسته ای پیش از توافق بازمی گردد اروپا در دراز مدت توان ایستادگی مقابل آمریکا را ندارد

ادامه مطلب

view:45 منبع: خانه ملت - 10 ماه پیش