ایران در زمره کشورهای حادثه خیز است

فرماندار شهر مهدیشهر گفت: ایران در زمره کشورهای حادثه خیز است.

ادامه مطلب

view:7 منبع: باشگاه خبرنگاران - 2 ماه پیش