ایران تجربه موفقی در ثبت آثار در میراث جهانی دارد

تهران - ایرنا - مدیر و نماینده دفتر منطقه ای یونسکو در تهران گفت: ایران تجربه فراوانی در آماده کردن پرونده های ثبت جهانی دارد و در ثبت آثار در میراث جهانی نیز موفق بوده است.

ادامه مطلب

view:218 منبع: ایرنا - 1 سال پیش