ایران به دنبال جایگاه روسیه در بازار گاز اروپا نیست سهم ایران از تجارت جهانی گاز، 1 درصد است

جمهوری اسلامی ایران برای دستیابی به بازار اروپا از طریق ال ان جی برنامه ریزی کرده و در این حوزه هدفی برای رقابت و جایگزینی با روسیه ندارد.

ادامه مطلب

view:61 منبع: ویستا - 1 سال پیش