ایران به تهدید‌ها درباره توقف تعهدات هسته‌ای خود پایان دهد

وزیر خارجه فرانسه خواستار پایان یافتن تهدید‌های ایران در زمینه توقف تعهدات هسته‌ای این کشور شد.

ادامه مطلب

view:18 منبع: فردا - 3 ماه پیش