ایران به اراده آمریکا در سوریه حضور ندارد که با خواست آنها خارج شود

کارشناس مسائل خاورمیانه گفت: مگر ایران به اراده و خواست آمریکا در سوریه حضور دارد که به اراده و خواست آن از سوریه خارج شود.

ادامه مطلب

view:29 منبع: باشگاه خبرنگاران - 4 ماه پیش