ایران بهترین گزینه برای گسترش روابط اقتصادی عراق

عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع) گفت: وجود قرابت دیپلماتیکی، مذهبی و فرهنگی بین دو کشور، ایران را بهترین گزینه برای گسترش روابط اقتصادی عراق بدل کرده است.

ادامه مطلب

view:108 منبع: باشگاه خبرنگاران - 10 ماه پیش