ایران بزرگ‌ترین قربانی جنگ جهانی اول

"قحطی بزرگ" تالیف محمد قلی مجد، به سان فیلم "یتیم خانه ایران"، اثری است که نشان می‌دهد که چطور نصف جمعیت ایران به سبب گرسنگی و سوتغذیه و بیماری‌های ناشی از آن از صحنه روزگار محو شدند.

ادامه مطلب

view:189 منبع: دانا - 1 سال پیش