ایران برنامه ای برای جایگزینی روسیه در بازار گاز اروپا ندارد

جمهوری اسلامی ایران برای دستیابی به بازار اروپا از طریق ال ان جی برنامه ریزی کرده و در این حوزه هدفی برای رقابت و جایگزینی با روسیه ندارد.

ادامه مطلب

view:30 منبع: واحد مرکزی خبر - 10 ماه پیش