ایران برنامه‌ای برای جایگزینی روسیه در بازار گاز اروپا ندارد

ادامه مطلب

view:3 منبع: ایسنا - 3 ماه پیش