ایران برنامه‌ای برای جایگزینی روسیه در بازار گاز اروپا ندارد

ادامه مطلب

view:8 منبع: ایسنا - 4 ماه پیش