ایران برنامه‌ای برای جایگزینی روسیه در بازار گاز اروپا ندارد

ادامه مطلب

view:40 منبع: ایسنا - 1 سال پیش