ایران برنامه‌ای برای جایگزینی روسیه در بازار گاز اروپا ندارد

ادامه مطلب

view:19 منبع: ایسنا - 7 ماه پیش