ایران برنامه‌ای برای جایگزینی روسیه در بازار گاز اروپا ندارد

ادامه مطلب

view:22 منبع: ایسنا - 8 ماه پیش