ایران برای اطفاء حریق از ژاپن و کره جنوبی درخواست کمک کرد

ربیعی افزود: : فردا به هر شکل باید تیم امداد و نجات ایرانی روی کشتی بروند و تکلیف دریانوردان ما مشخص شود.

ادامه مطلب

view:23 منبع: فرارو - 6 ماه پیش