ایران از لحاظ کاربر تلگرام چندم جهان است؟

ایران از لحاظ تعداد کاربران فعال اینستاگرام در رتبه هفتم جهان با ۲۴ میلیون کاربر فعال بعد از آمریکا، برزیل، اندونزی، هند، ترکیه و روسیه قرار دارد.

ادامه مطلب

view:59 منبع: جنوب نیوز - 8 ماه پیش