ایران، دارای مقام دوم کشورهای اکو در تجارت

جمهوری اسلامی ایران با حجم تجارت خارجی ۱۳۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار رتبه دوم تجارت خارجی در میان کشورهای عضو اکو را دارد.

ادامه مطلب

view:65 منبع: برترین ها - 1 سال پیش